Noodverlichting

Noodverlichting is een veiligheidsvoorziening die ervoor zorgt dat uw werknemers maar ook bezoekers uw gebouw veilig kunnen verlaten in geval van een calamiteit. Het is een verzamelnaam voor verschillende soorten verlichting die cruciaal zijn in noodsituaties. De grootste twee categorieën zijn: vluchtwegaanduiding en vluchtwegverlichting. Vluchtwegaanduiding zijn de bekende groene pictogrammen die de dichtstbijzijnde nooduitgang aanduiden. Vluchtwegverlichting betreft de verlichting dat ervoor zorgt dat in geval van nood de vluchtroute en eventuele obstakels goed zichtbaar zijn.

Wanneer wij een toegangscontrole of brandmeldinstallatie uitwerken kijken wij ook uitgebreid naar de vluchtwegen in uw pand.

Vandaar dat u ook bij VDS Beveiligingen B.V. terecht kunt voor de installatie, het onderhoud en reparaties aan noodverlichting.